A kezdetek


Báró Zsoldos Zoltán

Szombathelyen a kínai harcművészet oktatása 1981-ig vezethető vissza. Zsoldos Zoltán (művésznevén Báró) nevéhez fűződik az első kung fu iskola elindítása. Zolit személyes barátság kötötte Norbert Pelzl Grazban élő mesterhez, aki a Mu-Sul-Kwan nevű sportiskolájában számos harcművészetet oktatott (Taekwon-do, Aikido, Kung fu, Hapkido). A 80-as évek elején még csak gyermekcipőben járt a keleti harcművészetek oktatása és elterjedése hazánkban. Az akkori politikai vezetés pedig nem látta azokat a pozitív lehetőségeket az ifjúság nevelésével kapcsolatban, amelyek e harci művészetek lényege: a jellem, az akarat fejlesztése, erkölcsösség, fegyelem, figyelem koncentráció, az idősebbek, a nők tisztelete, embertársaink megbecsülése, szeretete, s végül ,de nem utolsó sorban az egészség megóvása, megőrzése és az önvédelem tanulása. Mint minden új dolog, nehezen talált megértésre és elfogadtatásra a kung fu is a többi harcművészettel együtt. ˝Báró˝ munkáját a kitartás és odaadás jellemezte, mint a zenében, itt is kimagaslót és maradandót alkotott - munkájának eredménye tanítványaiban él tovább. 1985-ben különböző okok miatt visszavonult a kung fu aktív oktatásától, s az akkori csoportot Iker Tamás és Koszogovits Mihály vette át.


2013-ban Si Fu Zsoldos Zoltán a Chang stílusú Shaolin Kung Fu 1978-ban történő magyarországi elindításáért a tiszteletbeli mester fokozat elismerésben részesült, melyet Koszogovits Mihály magyarországi stílusvezető és az S.K.A.H elnöksége adott át.

A Controll SE és Tix Richárd


Báró

1985. októberétől a Controll SE - melynek megalapítója és vezetője Asbóth Péter volt - szakosztályaként működött tovább a csoport. Péter - aki 2. Danos kick-box mester - sok-sok segítséget nyújtott működésünkhöz az akkori nehéz időkben.
A csoport több sikeres bemutatót tartott, ezzel is megalapozva a kung fu jó hírnevét Vas megyében.
1987-ig az addigi technikák megőrzése és begyakorlása volt a célja Iker Tamásnak és Koszogovits Mihálynak, azonban mester hiányában nem volt biztosítva a szakmai továbblépés és vizsgáztatás. Ezt felismerve próbáltak kapcsolatot teremteni a Mu-Sul-Kwan sportiskola vezetőjével, Norbert Pelzl mesterrel, aki nem válaszolt a felkérésre. (Máig ismeretlen okok miatt - a szerző)
Az egyik bemutatón felfigyelt a csoportra Tix Richárd mester, aki éppen a Magyarországi Kung Fu Szakág megalapításán fáradozott, s az első alapító gyűlésre meghívta a két oktatót is. Így 1987. július 15.-től a szombathelyi iskola hivatalosan elismert lett Magyarországon. A szakág nyújtott segítséget a szakmai irányító megtalálásában.
Köszönettel tartozunk ezért Bánhegyi László, Bécsben élő magyar kung fu mesternek, aki a Kung Fu Szakág elnöke volt. Itt szeretnék köszönete mondani Tix Richárd mesternek - aki sajnos már nem lehet közöttünk - stílusunkat és személyemet támogató kimagasló tevékenységéért.


Shaolin Kung Fu és Tai Chi Chuan - Chang stílusok


Richárd fáradhatatlan munkásságának köszönhetjük, hogy a kínai harci művészetek elismertségre tettek szert Magyarországon. Még 1987. őszén történt egy találkozás Si Fu Rudolf Haunerral, aki Bécsben vezette a Yin-Yang Kung Fu iskolát, amely az I.K.F.A. (International Kung Fu Association, vezetője Hwang Ching-Zeng) égisze alatt működött. Hauner mester nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködéshez, s a szerencsének köszönhetően a két mester stílusa azonos volt. (Az eddigi mesterek közül - Norbert Pelzl, Rudolf Hauner, Detlef Leppkes - mindhárom Hwang Ching Zeng tanítványa volt! - a szerző megjegyzése ) Így az átállás nem volt nehéz az ˝új stílusra˝.

1988. nyarán Iker Tamás és Koszogovits Mihály sárga öves vizsgát tett, melyet ősszel új követett és a tanítványok is sikeresen vizsgáztak. Ezzel egy 8 éves időszak vette kezdetét. Bemutatók és versenyek követték egymást. 1987-től kung fu és kick-box versenyeken indultak el a tanítványok és oktatójuk egyaránt. Nagyon sok EB és VB, valamint Magyar Bajnoki helyezést értek el. Ennek a nagyon szép állomásaként 1990. június 9-én a németországi Moers-ben Koszogovits Mihály megnyerte a 2. Shaolin Kung Fu bajnokságot a 70 kg-os súlycsoportban. Ezen kívül még nagyon sok szép eredmény fémjelezte azt az utat, amelyhez csatlakoztunk. (amelyeket a teljesség igénye nélkül ezen tanulmány végén szeretnék felsorolni - a szerző.)

Az iskola működése teljesen hivatalos, hiszen az azóta megalakult Magyarországi Kung Fu Szövetség (megalakulása 1990. április 7.) hivatalosan elismeri, és Koszogovits Mihály, mint a stílus magyarországi vezetője, elnökségi tag. Nemzetközi vonalon az I.K.F.A. biztosította Rudolf Hauner Úron keresztül a biztos szakmai alapokat. Az I.K.F.A. a C.K.P.W.A.-nak (Chinese Kuoshu Promotion Worldwide Association) volt a tagja. Ez egy Taiwan székhelyű világszervezet. A működésnek tehát minden feltétele adott volt, s bár a tanítványok cserélődése néha hátráltatta a komoly munkát, szép sikereket értünk el, jó hírnevet szerezve ezzel a Ch'ang Dung Sheng Shaolin Kung Fu-nak.

A kezdeti évektől a shaolin csoport mellett tai chi chuan tanfolyam is működött - amelyet Iker Tamás vezetett. Tamást elszólította az élet Pécsre, s ott nyitott iskolát 1992-ben. Így a szombathelyi iskola vezetője Koszogovits Mihály lett. Közben lelkes és önfeláldozó tanítványok új iskolákat nyitottak az ország különböző részein:

1994-ben Bertalan Ákos Hévizen,
1995-ben Kaiser Balázs Mosonmagyaróváron,
1995-ben Skrapits Péter Szentpéterfán,
1996-ban Bornemissza Péter vette át a pécsi iskolát,
1999-ben Cser István Csornán,
2000-ben Ávár Szilárd Kőszegen,
2001-ben Bugár Bertalan lett a Mosonmagyaróvári iskola vezetője,
2001-ben Mészáros Gábor Székesfehérváron.

Si Gung Detlef Lepkes


Túl egyszerű lenne azonban most azt írni, hogy ezt a szép fejlődést 1996-ban sikeres mestervizsga követte. Sajnos (?) az élet másképp alakult. Si Fu Hauner olyan elvárásokat támasztott a magyarországi szekcióval szemben, amelyek teljesítése meghaladta volna erőnket, így a kapcsolatot a magyarországi stílusvezető megszakította Hauner mesterrel. Iker Tamáson kívül, aki továbbra is az A.K.F.A (Austrian Kung Fu Association) oktatója maradt, minden tanuló instruktor Koszogovits Mihályt támogatta. A döntést megelőzte több oktató és idősebb tanítvány összejövetele, amelyen szavazással közösen döntöttek saját sorsukról.

A szakadást követően szinte azonnal sikerült felvenni a kapcsolatot Detlef Leppkes-szel, aki Németországban élő Shaolin Kung Fu mester, valamint a Ch'ang Tai chi chuan - és a Tzü wei shu kung fu stílusok avatott oktatója. Leppkes mester szintén Hwang Ching-Zeng tanítványa volt. Sajnos Hwang nagymester azóta visszavonult az oktatástól, s így az általa vezetett I.K.F.A. szétesett.

Hwang Si Gung Hwang Ching-Zeng és Si Gung Detlef Leppkes

Detlef Leppkes mester nagy örömmel vállalta a magyarországi szervezet szakmai munkájának irányítását (1996. június 1.).
A változások nehézséget jelentettek minden iskola életében. Oktatók, tanulók ismerkedtek az új technikákkal. Folyamatosan történt a vizsgaanyag változásainak begyakorlása Leppkes mester utasításainak alapján. Leppkes mester a "Verein für Kung Fu und Tai Chi" nevű egyesület vezetője Németországban.Az SKAH megalakulása


1996. augusztus 4-én megalakult a "Ch'ang Dung Sheng Shaolin Kung Fu Association Hungary" nevű szervezet, melynek akkori felépítése a következő:

Szakmai irányító: Detlef Leppkes mester (V.F.K.T. Németország)
Magyarországi stílusvezető: Koszogovits Mihály Ch'ang Dung Sheng Shaolin
kung fu, Tzü Wei Shu kung fu és kick box mester
valamint Tai chi chuan oktató
Szombathelyi iskolavezető: Koszogovits Mihály magyarországi stílusvezető
Shaolin kung fu segédoktató: Krajczár Tamás
Tai Chi Chuan segédoktató: Fritz Tamás
Gyermek kung fu segédoktató: Gerencsér Gábor
Hévízi iskolavezető: Si fu Bertalan Ákos - a stílusvezető helyettese
Pécsi iskolavezető: Si fu Bornemissza Péter
Mosonmagyaróvári iskolavezető: Bugár Bertalan - instruktor
Szentpéterfai iskolavezető: Skrapits Péter - instruktor
Csornai iskolavezető: Cser István - instruktor
Kőszegi iskolavezető: Ávár Szilárd - instruktor
Székesfehérvári iskolavezető: Mészáros Gábor - istruktor


Az elnökséget az instruktorok és magyarországi vezető alkotják. Ők döntenek a stílust érintő legfontosabb kérdésekben, természetesen Detlef Leppkes mester véleményét is figyelembe véve.
A szombathelyi Shaolin Kung Fu és Tai Chi Chuan iskola a Magyarországi Kung Fu Szövetség hivatalos tagja, ez biztosítja működése hazai feltételeit. A jelenleg is működő Controll SE egyik szakosztálya a Kung Fu iskola. A szakmai továbblépést, a nemzetközi kitekintést a V.F.K.T. segíti Detlef Leppkes mester irányításával.

Az elmúlt 5 évben dinamikus fejlődésen ment keresztül stílusunk - köszönhető ez Si fu Detlef Leppkes instruktori tevékenységének, valamint az oktatói gárda önfeláldozó munkájának. Munkánk gyümölcse 16 év után érett meg:
1998 október 17-én Koszogovits Mihály stílusvezető tett mester fokozatú vizsgát Detlef Leppkes mester előtt. Ezt követte 2000. október 28-án Bertalan Ákos hévízi iskolavezető majd 2001. november 3-án Bornemissza Péter pécsi oktató mestervizsgája. Az instruktorok sikeres mester vizsgájával megnyílt az út a tanítványok előtt is... Mára értünk el oda, hogy valószínűleg 2002-ben az első tanulók mérettetnek meg a fekete öves vizsgán. Ez a jelenlegi vizsgaszisztéma szerint legalább 10 éves folyamatos edzést jelent!
2001. március 31-én a stílusvezető Tzü Wei Shu kung fu-ból is sikeresen vizsgázott a mesterfokozatra, ezzel is tovább szélesítve a skálát, amit az S.K.A.H.-n belül elsajátíthatnak a tanítványok ( Ch'ang Dung Sheng Shaolin kung fu, Tzü Wei Shu kung fu, Ch'ang Tai Chi Chuan).

Versenyeredményeink is önmagukért beszélnek és fejlődést mutatnak. A 2000 május 27-29. között Gevelsbergben megrendezett I. Tradicionális Kung Fu Világbajnokságon 2 világbajnoki első helyet szereztünk. Bertalan Ákos -86 kg-ban, Koszogovits Mihály stílusvezető pedig -72 kg light-contact küzdelemben lett világbajnok. Tanítványaink még két második és két harmadik helyezést értek el.

2000-től versenyzőink indulnak a kung fu országos bajnokságon formagyakorlatban és küzdelemben egyaránt. 2001-ben 10 országos bajnoki I. helyet, 8 II. helyet és 5 III. helyet szereztünk. Természetesen eredményeinknek nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá, de ez nem elbizakodottságra, hanem még több és több edzésre és felkészülésre serkent bennünket.

A kínai harcművészetek oktatása 20 éves múltra tekint vissza Szombathelyen. Ezen idő alatt generációváltás ment végbe a tanuló- és oktatóállományban is. A felmerülő nehézségek ellenére, a stílus jó úton halad a megismerés és az elismertetés területén.
Ehhez természetesen kitűnő emberek segítsége kellett, akik önzetlenül, jó harcművészként támogatták iskolánk fejlődését.

Köszönet érte…


Szombathely, 2001. december 10.

Koszogovits Mihály
magyarországi stílusvezető

Folytatása következik...