Chang Dung Sheng Shaolin Kung Fu Association Hungary


Az SKAH felépítése
A szervezet neve:Chang Dung Sheng Shaolin Kung Fu Association Hungary
Rövidítése:S.K.A.H.
Székhelye:9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 40/B.
Megalakulása:1996 augusztus 4.
Felügyeleti szerve:Magyar Tradicionális Kung Fu és Wushu Szakszövetség


A szervezet célja:

A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés, a kínai kung fu – Chang stílusú Shaolin és Tzü Wei Shu kung fu valamint a Chang Tai chi chuan - hagyományainak megőrzése. Edzőtáborok, versenyek szervezése, versenyeztetés, a nemzetek barátságának elmélyítése, nemzetközi kapcsolatok erősítése.

A szervezet a céljai megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:
A szervezet gazdasági tevékenységet csak céljai megvalósítására, tevékenysége gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végez.


Tagság:
Az S.K.A.H.-ba minden magyar és külföldi állampolgár kérheti a felvételét, ha szervezet céljait valamint a kung fu erkölcsi és etikai normáit elfogadja.
A szervezetbe való be- és kilépés szabadon eldönthető, vagy a tagság fegyelmi tárgyalással megszüntethető!

− Az S.K.A.H. megalakulása óta a Magyarországon hivatalosan elismert Magyar Kung Fu és Wushu Szakszövetség tagja a sportegyesületein keresztül.
− Az S.K.A.H. által kiadott diplomák, övfokozatok és működési - instruktori - engedélyek csak az S.K.A.H. keretein belül érvényesek! Kilépéssel vagy kizárással minden jog megszűnik vagy visszavonhatja az S.K.A.H. vezetősége!
− Fegyelmi ügyekben az S.K.A.H. fegyelmi bizottsága, vagy a Magyar Kung Fu és Wushu Szakszövetség fegyelmi bizottsága dönthet!